Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

✿ หนัาแรก

สถานที่ตั้ง อำเภอแม่สาย

 

             

 

               แม่สายอำเภอแม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 เป็นอำเภอเหนือสุดของ ประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้า ด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันได้โดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม เดินทางไป ยังตลาดชาย แดนแม่สายและท่าขี้เหล็กของพม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก เช่น สบู่พม่าสมุนไพร เครื่องทองเหลือง ตะกร้า การข้ามไปท่าขี้เหล็กนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าเขตประเทศพม่าได้ทุกวัน ระหว่าง เวลา 16.30-18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากซากสัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและ ซีดีอนาจาร หากซื้อมาเพื่อ การค้าต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้องด้วย

               ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย โทร. 053-731008 อำเภอแม่สาย โทร. 053-733233, 053-731396

ประวัติอำเภอแม่สาย

               ตำบลแม่สายอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอแม่สาย ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน แบ่งพื้นที่ อบต.8หมู่บ้าน คือ หมู่1,3,4,5,6 (กึ่ง อบต.กึ่งเทศบาล) 9,11,13 พื้นที่ในเขตเทศบาล ดังนี้ หมู่ที่ 2,6 (บางส่วน) 7,8,10,12 ประชากรมีหลากหลายเผาพันธ์ อาทิเช่น คนพื้นเมือง ไทยใหญ่ ไทยลื้อ พม่า คนจีน

 

สภาพทั่วไปของตำบล 

               สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ติดลำน้ำแม่สาย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า     (สหภาพเมียนม่าห์) มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี

 อาณาเขตตำบล   

v ทิศเหนือ ติดกับ ธารณรัฐสังคมแห่งสหภาพพม่า

v ทิศใต้ ติดกับ ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

v ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกาะช้าง และ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

v ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ข้อมูลอาชีพของตำบล

               อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 

v ด่านพรมแดนไทย-พม่า

v องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย

v สถานีอนามัยตำบลแม่สาย

 


              ลงประกาศฟรี โปรโมทเว็บฟรี เพิ่มเว็บไซต์ฟรี แลกลิงค์     << คลิกตรงนี้

                    ถ้าเข้าไปแล้วสังเกตคำว่า   สารบัญเว็บไซต์ [ เพิ่มเว็บใหม่ฟรี ] [ เว็บไซต์ทั้งหมด ] [ ประกันภัยรถยนต์ ]  จะอยู่ด้านล่าง  ๆ หน่อยน่ะค่ะ

Advertisements